Voor meer informatie bel: 085 0410 177 of stuur ons een email: [email protected]

U bent nu hier: Home / Gezondheidszorg en welzijnszorg / Het letselschadetraject

Het letselschadetraject

Sharing is caring

Een ongeluk kan grote gevolgen hebben voor je gezondheid en financiën. Als je bij een ongeval betrokken bent geraakt, dan is het belangrijk dat je de juiste stappen onderneemt om de schade te verhalen. In dit artikel bespreken we het letselschadetraject van Juridicas en hoe je het beste kunt handelen om een maximale schadevergoeding te krijgen. Heb je momenteel letselschade opgelopen? Lees dan zeker even verder! 

Intake gesprek 

De eerste stap in het letselschadetraject is het intakegesprek met een letselschadeadvocaat. Tijdens dit gesprek wordt gekeken naar de directe schade die je hebt opgelopen, zoals medische kosten en inkomstenderving. Daarnaast wordt er ook gekeken naar de gevolgschade die je hebt geleden, zoals kosten voor huishoudelijke hulp en aanpassingen in huis of auto. 

Immateriële schade (smartengeld) 

Naast de directe en gevolgschade, wordt er ook gekeken naar immateriële schade, oftewel smartengeld. Smartengeld is een vergoeding voor het leed dat je hebt moeten doorstaan als gevolg van het ongeval. Hierbij kun je denken aan lichamelijke pijn, emotionele schade en verminderde levensvreugde. Het vaststellen van de hoogte van het smartengeld is maatwerk en hangt af van diverse factoren, zoals de ernst van de verwondingen en de duur van het herstelproces. 

Gesprek met externe deskundigen 

Om de hoogte van de schadevergoeding te kunnen bepalen, zal er soms een gesprek met externe deskundigen plaatsvinden. Zo kan er bijvoorbeeld een medisch adviseur worden ingeschakeld om de medische informatie te beoordelen en de mate van blijvende invaliditeit vast te stellen. Ook kan er een arbeidsdeskundige worden ingeschakeld om te bepalen of en in hoeverre je nog kunt werken en wat de financiële gevolgen daarvan zijn. 

Onderhandeling met aansprakelijke partij 

Als alle schadeposten in kaart zijn gebracht en de hoogte van de schadevergoeding is vastgesteld, zal er onderhandeld worden met de aansprakelijke partij. Dit kan bijvoorbeeld een verzekeraar zijn van de tegenpartij of een werkgever. Het is belangrijk dat de onderhandelingen zorgvuldig worden gevoerd, zodat je een maximale schadevergoeding krijgt. Een letselschade advocaat kan je hierbij helpen en zal er alles aan doen om een rechtvaardige vergoeding te krijgen. 

Rechtszaak 

Als de onderhandelingen met de aansprakelijke partij niet leiden tot een akkoord over de hoogte van de schadevergoeding, dan kan er een rechtszaak volgen. Een rechtszaak brengt extra kosten en tijd met zich mee, maar kan soms wel noodzakelijk zijn om een rechtvaardige vergoeding te krijgen. Het is dan ook belangrijk dat je een goede letselschade advocaat hebt die je bijstaat in de rechtszaak en er alles aan doet om de schadevergoeding te krijgen waar je recht op hebt. 

Eindresultaat 

Uiteindelijk gaat het erom dat je een schadevergoeding krijgt die recht doet aan de geleden schade. Dit kan een aanzienlijk bedrag zijn, afhankelijk van de omvang van de schade. Het kan bijvoorbeeld gaan om medische kosten, inkomstenderving, kosten voor huishoudelijke hulp, aanpassingen in huis of auto en smartengeld. Een letselschade advocaat kan je helpen om een maximale schadevergoeding te krijgen, zodat je weer verder kunt met je leven.